EKSPERTIME
TOPO-GJEODEZIKE
Rrugë urbane dhe rurale, ndërtesa një dhe shumë katshe, kanalizime të ujrave të bardha dhe të zeza...
Rilevime me instrumenta dixhitale si psh. Totalstation dhe GPS...
Kemi kryer ekspertime në të gjithë territorin e Shqipërisë për individë privatë dhe shoqëri...
VLERËSIMI I PASURIVE
TË PALUAJTSHME
SHPRONËSIMI I PRONAVE
TË PALUAJTSHME
RREGJISTRIMI FILLESTAR I
PASURIVE TË PALUAJTSHME
Vlerësim i pasurive të paluajtshme për individë, shoqëri, banka, institucione shtetërore...
Ofrojmë të gjithë procesin për shpronësimin e pronave të paluajtshme...
Ofrojmë mbikqyrje në procesin e regjistrimit fillestar të pasurive të paluajtshme...
DËSHMITE
Çfarë thone klientët për ne ....

ROLAND SHARRA

Te Studio Bylis  kam gjetur sqarimet e duhura per problemet e mia hartografike qe kishte prona ime nga rregjistrimi fillestar.
Prej 4 vitesh kam hasur veshtiresi per rregjistrimin e nje pjese te prones,por qe ne momentin qe  u lidha ne kontakt me Studion Bylis ,problemi jone u zgjidh per 3 muaj.

XHEVDET LLAZI

Kam shitur pronën por nga puna e dobet e studios qe ma menaxhoj kam probleme me siperfaqen. Kontaktova me studion bylis dhe kam besim se gjerat po rregullohen.

JANI FADIL BALLA